סיפורים אישיים על עשייה חברתית
אחרי 7 באוקטובר

"לא ארחף בחלל: מסות של תקווה" היא אסופה של מסות אישיות שנכתבו על ידי בוגרות ובוגרי תוכניות המנהיגות של קרן מנדל. קובץ המסות עוסק בעשייה חינוכית, חברתית ותרבותית אחרי השבעה באוקטובר, ובאפשרות לתקן ולאחות את המציאות הישראלית השבורה. בימי שגרה, וביתר שאת לאחר האסון, והמלחמה שפרצה בעקבותיו, רבות ורבים מהכותבים פועלים במגוון רחב של זירות – חינוך, חברה אזרחית, תרבות, השירות הציבורי. הם מובילים מיזמים בכל רחבי הארץ ועובדים עם מגוון של ציבורים וקהילות. המסות שמופיעות בקובץ מעלות שאלות אישיות מאוד, אך בה בעת גם מתכתבות עם הסוגיות הגדולות של החיים כאן ועכשיו. בלב כל אחת מהן מהדהד ניסיון לברר באופן אוהב וחומל, אך גם ביקורתי ונוקב, את משמעות הפעולה, מהות המנהיגות ותפקידו של הבית.